Tiedote 1.11.2017

YLI 1400 MANKKAALAISTA VAATII ISOA JA RIPEÄTÄ MUUTOSTA LUKUKALLION JA NYGRANNAKSEN ASEMAKAAVAHANKKEESEEN

Mankkaa-seura ry on kaupunginosayhdistys, joka valvoo asukkaiden etuja, pyrkii vaikuttamaan asuinalueen palveluihin ja kehittämään asuinympäristöä.

Seuran aktiivit, saatuaan runsaasti palautetta asukkailta, jakoivat syyskuussa 2017 mankkaalaisten postilaatikoihin allekirjoitettavaksi vetoomuksen Espoon kaupunkisuunnittelulautakunnalle. Siinä vaaditaan, että lautakunta ohjeistaisi pikaisesti uudelleen Lukukalliolle sekä Mankkaan pientaloalueiden ja Kehä II:n väliseen maastoon suunnitellun asemakaavan valmistelun.

Olisi luovuttava 5000 asukkaalle suunniteltavista järeistä lähes kauttaaltaan 6-8 kerroksisista asuintaloista ja suurista erillisistä usean sadan auton parkkitaloista sekä noudatettava lainvoimaista yleiskaavaa.  Yleiskaavan pääperiaate, A2 tiivis ja matala asuinalue, tarkoittaa käytännössä myös sitä, että asemakaavahanke esitetyssä muodossa olisi ilmeisen laiton.

Muualla Mankkaalla ja Suurpellossa yleiskaavaa on tarkoin noudatettu.

Asukkaita pyydettiin allekirjoittamaan vetoomus ja toimittamaan se vastaanottopisteisiin. Mitään ovelta ovelle tapahtuvia keräyksiä tai muita kampanjoita ei järjestetty. Yhteensä 1405 asukasta allekirjoitti vetoomuksen kahden viikon kuluessa. Reaktio oli spontaani. Vetoomus toimitettiin lokakuussa kaupunkisuunnittelulautakunnan puheenjohtaja Jouni Särkijärvelle (Kok.) ja varapuheenjohtaja Henna Partaselle (Vihr.). (Vetoomus ks. oheinen liite).

Espoon kaupunki käynnisti hankkeen jo elokuussa 2015. Kaavoituskohde sijaitsee Kehä II:n itäpuolella Suurpellon kasvavaa kaupunginosaa vastapäätä. Hanke kattaa virkistysalueena ja luontoarvoiltaan tärkeän ja maisemallisesti arvokkaan Lukukallion sekä kaksi erillistä varsin ahdasta ja pirstaleista maa-aluetta Kehä II:n ja Mankkaan nykyisten pientaloalueitten välissä. (ks. oheinen karttaliite)

Jo ensimmäisessä asukastilaisuudessa syyskuussa 2015 kävi ilmi paitsi hankkeen massivisuus niin myös se, että alueelle muuttavat asukkaat jäävät pussinperälle ilman kunnollisia ja toimivia julkisia liikenneyhteyksiä Länsimetron asemille ja muualle.

Asukastilaisuuden jälkeen oli mahdollista toimittaa palautetta kaavoittajille. Mielipiteensä jättivät yli 40 asunto-osakeyhtiötä ja omakotitalon omistajaa (asukkaita niissä yhteensä yli tuhat) sekä Mankkaa-seura ry (jäseniä noin 400). Kahta poikkeusta lukuun ottamatta palautetta antaneet vastustivat (siis jo kaksi vuotta sitten) järeiden kerrostalojen rakentamista pientaloalueiden lomaan sekä vaativat viheralueitten säilyttämistä kaavailtua laajemmin. Mankkaa-seuran edustajat ovat sen jälkeen vuosina 2016 ja 2017 olleet säännöllisessä ja tiiviissä yhteydessä kaavan valmistelijoihin pitääkseen huolta, että asukkaiden selkeät mielipiteet tulevat otetuksi huomioon. Valitettavasti näin ei ole tapahtunut. Tämän todettuaan Mankkaa-seura ry päätti elokuussa 2017 kysyä vielä kerran asukkaiden mielipiteitä ja ryhtyä vaikuttamaan sen pohjalta suoraan lautakunnan poliittisiin päättäjiin. Se on nyt käynnissä.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenet ovat nyt paljon vartijoita. Sallivatko he, että Mankkaan eheä lapsiperheitten suosima pientalovaltaisen asuinympäristö tylysti turmellaan? Sallivatko he, ettei selkeätä lainvoimaista yleiskaavaa noudateta, vaikka siitä varmuudella seuraisi vuosien valituskierre? Entä aiotaanko sallia tuhansien asuntojen rakentaminen huonojen julkisten liikenneyhteyksien sekä ala-arvoisen autopaikoituksen varaan? Eikö asukkaitten paikallistuntemuksesta kumpuavia näkökohtia olekaan syytä ottaa huomioon?

Vetoomuksessa ei vaadita hankkeen keskeyttämistä, vaan sen jouhevaa jatkamista uudelleen ohjattuna. Epävarmuuden ajan olisi jo syytä päättyä. Vetoomuksen allekirjoittaneet mankkaalaiset edellyttävät, että lautakunta ottaisi pikaisesti hankkeen päälinjat uudelleen harkittavaksi.

MANKKAALAISTEN PUOLESTA!

Irene Hyyppä                                                                 Jukka Peltola

Mankkaa-seura ry, puheenjohtaja                             johtokunnan jäsen

Lisätiedot;

Jukka Peltola, puh +358400 504 660, s-posti jukka.s.peltola(at)kolumbus.fi

Hankkeen tarkemmat tiedot löytyvät Espoon kaupungin verkkosivuilta kohdasta Asemakaavahankkeet nimellä; Nygrannas 241700_OAS(3)

Comments are closed.