Vetoomus Nygrannaksen ja Lukukallion asemakaavahankkeesta

HYVÄ MANKKAALAINEN!

ALLEKIRJOITA TÄRKEÄ VETOOMUS NYGRANNAKSEN ja LUKUKALLION ASEMAKAAVAHANKKEESTA!

Mankkaalle Nygrannaksen ja Lukukallion alueelle ollaan asemakaavoittamassa vastoin yleiskaavaa korkeita jopa 8-kerroksisia kerrostaloja 5000 asukkaalle. Tämä tuhoaisi näin Mankkaan viihtyisän ja arvostettun pientalomiljöön ja maineen sellaisena.

Oheisessa liitetiedostossa on laatimamme vetoomus Espoon kaupunkisuunnittelulautakunnalle. Siinä vaaditaan isoa muutosta asemakaavahankkeen sisältöön. Asemakaavaehdotus tulee lautakunnan käsiteltäväksi tulevana talvena. Siksi vaikuttamisen aika on nyt!

Toivomme, että kannatat vetoomusta allekirjoituksellasi. Voit antaa myös tarkempaa palautetta kaavaehdotuksesta. Esitämme myös, että otat yhteyttä naapureihin ja tuttaviin ja pyydät heiltäkin allekirjoituksia.

Allekirjoitetut vetoomukset pyydämme toimittamaan 15.9.2017 mennessä vastaanottopisteisiin joko Mankkaanportin ostoskeskuksen R-kioskiin Mankkaantie 2-4, tai Mankkaan K-supermarketin liiketalossa sijaitsevaan Marian Konditoriaan, Sinikalliontie 1, tai seuraaviin postilaatikoihin:
Uudenkylänmäki 28 B (Hyyppä), Vanhan- Mankkaan kuja 1 D2 (Peltola), Eerontie 17 (Vähäaho), Simeonintie 3 A (Kyrölä), Kiiltokallionkuja 9 (Santasalo), Vanhan Mankkaan tie 19 A As2 (Nuurtila), Mankkaankallio 12 B (Lumme), Kluuvintie 9 A (Routh-Kärki), Taavilankuja 4 (Keskinen).

Vetoomukset tulemme toimittamaan lautakunnan puheenjohtaja Jouni Särkijärvelle (kok.) ja varapuheenjohtaja Henna Partaselle (vihr.) sekä kaikille jäsenille myöhemmin sovittavalla tavalla. Toivomme saavamme mahdollisimman monta allekirjoitusta, jotta vetoomuksemme johtaisi hyvän
asuinympäristömme säilymiseen pitkälle tulevaisuuteen! Yhdessä vaikutamme tehokkaammin.

Mankkaalla 15.8.2017
Irene Hyyppä, puheenjohtaja, Mankkaa-seura ry

Jukka Peltola, johtokunnan jäsen, Mankkaa-seura ry

VETOOMUS ESPOON KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNALLE 1.

Vetoomuksen koko teksti alla.

VETOOMUS ESPOON KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNALLE
Hyvät päättäjät!

Me allekirjoittaneet Mankkaan asukkaat vaadimme, että lautakunta ohjeistaa pikaisesti uudelleen Nygrannaksen/Lukukallion alueen asemakaavan valmisteua Kaupunkisuunnittelukeskuksessa. Nykyohjeet johtavat lähes kauttaaltaan 6-8 kerroksisten asuintalojen rakentamiseen korkean ja
maisemallisesti arvokkaan Lukukallion laelle sekä pirstaleisille ja ahtaille rakennuspaikoille Kehä II:n ja nykyisten Mankkaan pientaloalueiden väliin.

Ohjeistusta on muutettava seuraavista syistä.
1. Nykyisellään hanke on voimassa olevan yleiskaavan vastainen, minkä määräystä ”A2, tiivis ja matala asuinalue” nyt tylysti rikotaan. Me mankkaalaiset olemme tähän asti luottaneet, että poliitikkojen vain muutama vuosi sitten päättämä yleiskaava takaa pientaloihin ja viherpihoihin rakentuvan
kaavoitusperiaatteen säilymisen. Siitä on vuosikymmenet pidetty kiinni Laajalahdessa, Mankkaalla ja Suurpellossakin sen ydinkeskustaa lukuun ottamatta. Yllättävä ja ilmeisen laiton poikkeama voimassaolevasta yleiskaavasta (vain Nygrannaksen kohdalla) loukkaisi mankkaalaisten oikeutta yleiskaavan mukaiseen hyvään asuinympäristöön. Se johtaisi myös pitkälliseen valituskierteeseen.

Espoon asuntotuotantotavoitteiden saavuttaminen lykkääntyisi pitkälle tulevaisuuteen, mikä rasittaisi siksi myös kaupungin taloutta.

2. Nykyhanke rikkoisi eheän puutarhakaupunkiin perustuvan kaupunkikuvan Laajalahden ja Keskuspuiston välillä sekä turmelisi viihtyisät pientaloalueiden kautta kulkevat paljon käytetyt ulkoilureitit.

3. Nykyisellään hanke ei mahdollista alueelle toimivia bussiyhteyksiä Länsimetron ja Rantaradan asemille. Alueen huonon sijainnin takia pysäkit jäisivät aivan liian etäälle Suurpellon keskustaan ja alueen pohjoisreunaan.

4. Nykyhankkeessa on ahtaiden maa-alueiden takia pakko keskittää autopaikoitus muutamiin epäviihtyisiin, esteettisesti rumiin, ilkivaltaherkkiin, ja hankalasti käytettäviin erillisiin usean sadan auton paikoitustaloihin.
Ratkaisumalli leikkaisi tylysti ostovoimaista kysyntää varsinkin lapsiperheitten ja varttuneimpien piirissä. Hankkeen viivästyminen olisi myös tästä syystä varmaa ja alue jäisi vuosikausiksi keskeneräiseksi. Se ei ole kaupungin, alueelle muuttavien asukkaitten eikä nykymankkaalaisten edun mukaista.
Siksi vaadimme, että lautakunta muuttaa ohjeistusta niin, että alueelle sallitaan rakennettavan vain pientaloja tai enintään kolme asuinkerrosta käsittäviä pienkerrostaloja. Ja edelleen, että autopaikoitus toteutetaan asuntojen välittömään läheisyyteen eikä käytetä erillisiä autopaikoitusrakennuksia.

5000 UUDEN ASUKKAAN TAVOITTEESTA ON SIIS LUOVUTTAVA. MIELESTÄMME ESPOO RIKKOO RÄIKEÄSTI HYVIÄ KAUPUNKISUUNNITTELUN PERIAATTEITA, JOS ASUKKAITTEN MIELIPITEISTÄ PIITTAAMATTA SALLITAAN MASSIIVISIEN KERROSTALOJEN RAKENTAMINEN ETÄISTEN BUSSIYHTEYKSIEN JA ALA-ARVOISEN AUTOPAIKOITUKSEN VARAAN TURMELEMALLA SAMALLA EHEÄ LAAJALAHDELTA KESKUSPUISTOON ULOTTUVA KAUPUNKIKUVA.

Comments are closed.