Mankkaa-seuran historia

MANKKAA-SEURA – 50 VUOTTA MANKKAAN PUOLESTA

Mankkaa-seuran edeltäjä Mankkaan Omakotiyhdistys ry perustettiin 3.4.1966 Mankkaan kansakoululla. Yhdistyksen tavoitteena oli sääntöjensä mukaan toimia mm. alueen asukkaiden edunvalvojana. Toimintasarkaa olikin riittävästi. Kunnalliset palvelut olivat vaatimattomat, viemäri- ja vesijohtoverkosto puuttui, samoin katuvalaistus.  Läpiajoliikenne oli vilkasta. Turvesuon kaatopaikka sekä Mankkaanpuro aiheuttivat ympäristö- ja hajuhaittoja.

Yhdistyksen johtokunta toimi alusta alkaen aktiivisesti. Espoon kauppalanhallitukselle, lautakunnille ja muille viranomaisille lähetettiin lukuisia kirjelmiä ja lausuntoja Mankkaan alueen erityistarpeista. Yksi perustehtävistä oli vaikuttaa alueen kaavahankkeisiin, jotka uhkasivat Mankkaan säilymistä viihtyisänä pientaloalueena. Uhkakuva on edelleen ajankohtainen.

Yhdistys tuki myös vahvasti lasten ja nuorison vapaa-ajanviettoa. Mankkaan vanha viljamakasiini peruskorjattiin yhdistyksen aloitteesta vuonna 1974. Perinteisiä tapahtumia olivat muun muassa joka talviset Taavinkylän kisat, kesäisin järjestetyt bussiretket sekä siivoustalkoot. Yhdistyksen tiedonvälittäjänä aloitti Mankkaan Uutiset -lehti vuonna 1967.

1990-luvulla yhä suurempi osa Mankkaan asukkaista asui rivi- tai pientaloyhtiöissä. Mankkaan Omakotiyhdistys ry päättikin vuonna 1994 muuttaa nimensä Mankkaa-seura ry:ksi.  Katsottiin, että nimenmuutos vastasi paremmin seuran tavoitteita toimia kaikkien mankkaalaisten hyväksi.

Alueen liikenteen kasvu aiheutti huolia. Seura painotti voimakkaasti mm Mankkaantie -Koivuviidantien liikenneturvallisuuden kehittämistä.  Samoin seura kannatti vahvasti Espoon kaupungin hankkeita perustaa Mankkaan asukaspuisto sekä nuorisokahvila vanhaan makasiiniin.

Makasiinin alueella järjestetyt vuotuiset adventti- ja pääsiäistapahtumat ovat olleet suosittuja perhetapahtumia.  Yhteistyökumppaneita ovat muun muassa Mankkaan alueen koulut, partiolippukunta Mankkaan Eräsudet sekä paikalliset yrittäjät. Seura on tukenut Mankkaan koulujen kehittämistä ja laajennushankkeita sekä jakanut pieniä stipendejä päättöluokkien oppilaille.

Vuosikymmeniä mankkaalaisten päänsärkynä ollut Turvesuon kaatopaikka ja kivenmurskaamo saivat arvoisensa lopun 2000-luvun alussa. Seuran pitkäaikaiset tavoitteet toteutuivat ja alue tuli osittain myös virkistyskäyttöön.

Metron valmistuminen Espooseen muuttaa myös Mankkaan julkisen liikenteen palvelut. Seura on ottanut kantaa syöttöliikennesuunnitelmiin, jotka toteutuessaan ruuhkauttaisivat Mankkaantien ja jättäisivät Kokinkyläntien asukkaat vaille bussiyhteyksiä.

Uhkana Mankkaan olemassaololle pientalovaltaisena kaupunginosana ovat viime vuosina olleet Espoon kaupungin ylisuuret kaavahankkeet.  Useita kerrostaloja on suunniteltu rakennettavaksi Mankkaanhaan alueelle.  Vielä raskaampaa rakentamista sisältyy niin sanottuun Nygrannaksen kaavasuunnitelmaan, joka toteutuessaan sallisi jopa 8-kerroksisten kerrostalojen rakentamisen. Kaavamuutosten seurauksena Mankkaan asukasluku kasvaisi jopa 5 000 hengellä. Seura on antanut kaavamuutoksista kriittiset lausuntonsa Espoon kaupungille ja seuraa aktiivisesti hankkeiden etenemistä.

Viisikymmenvuotias Mankkaa-seura jatkaa määrätietoisesti toimintaansa ajaa mankkaalaisten etuja. Puolustakaamme kaikki yhdessä asuinalueemme viihtyvyyttä sekä palvelujen kehittämistä.

Historiikin kirjoittaja Markku Melkko