Nygrannas

Nygrannaksen alueen luontoselvityksiä (helmikuu 2019):

Luonto ja ympäristö edellä Nygrannaksen kaavasuunnitteluun

Enviro oy:n luontoselvitys

Mankkaa-seuran tiedote koskien Nygrannaksen tilannetta (marraskuu 2017):

Tiedote 1.11.2017

Mankkaa-seuran vetoomus koskien Nygrannaksen kaavaa (elo-syyskuu 2017):

VETOOMUS ESPOON KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNALLE 1

Mankkaa-seuran muutosesitys Nygrannaksen asemakaavahankkeeseen (helmikuu 2017):

Muutosesitys Nygrannaksen asemakaavahankkeeseen

Mankkaa-seuran mielipide koskien Nygrannaksen kaavaa (lokakuu 2015): Nygrannas2015

Nygrannaksen kaavasta järjestettiin keskustelutilaisuus (syyskuu 2015)

Pääset alla olevasta linkistä Espoon kaupungin aihetta koskevaan artikkeliin ja lukemaan keskustelutilaisuudesta laaditun muistion

Linkki

Nygrannaksen kaava etenee (kesäkuu 2015)

Espoon kaupunkisuunnittelulautakunta käsitteli 10.6. kokouksessaan nk. Nygrannaksen alueen asemakaavaa.

Nygrannaksen alueesta suunnitellaan pääasiassa Suurpellon keskustan palveluihin tukeutuva, kaupunkimainen, viihtyisä ja paikalliset erityispiirteet huomioiva asuntovaltainen kokonaisuus noin 5 000 asukkaalle. Uusi asutus on kerrostalovaltaista. Tavoitteena on riittävä asukaspohja joukkoliikenneyhteyksien ja lähipalvelujen turvaamiseksi.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi asemakaavan lähtökohdat ja kaavalliset tavoitteet lisäyksin. Mankkaa-seura seuraa asian etenemistä.

Ohessa Nygrannaksen alueen havainnekuva:

Nygrannas havainnekuva