Arkisto: Johtokunta 2022

MANKKAA- SEURA RY:N JOHTOKUNNAN JÄSENET JA TYÖNJAKO VUONNA 2022

Cissi Lindberg, yhdistyksen puheenjohtaja

Patrik Kuhlman, varapuheenjohtaja

Jussi Aho, sihteeri

Olli Niemi, rahastonhoitaja

Asukas- ja kulttuurityöryhmä; Asukastapahtumien suunnittelu ja toteutus.

Cissi Lindberg, puheenjohtaja

Jäsenet;  Jussi Aho, Hannu Kyrölä ja Heikki Lounio

Tiedotustyöryhmä; Mankkaan Uutisten sisällön suunnittelu ja kokoaminen sekä toteutus yhteistyössä taittajien ja painotalon kanssa, mainoksien hankinta. Facebook-sivujen ja kotisivujen suunnittelu ja toteutus sekä
yhteydenpito jäseniin ja asukkaisiin sekä uusien
jäsenten hankinta.

Riikka Saarnia-Pfitzner, puheenjohtaja

Jäsenet; Markku Melkko, Raimo Keskinen, Cissi Lindberg ja Heikki Lounio

Kaavoitus- ja liikennetyöryhmä; Kaavoituksen, julkisen liikenteen sekä muiden asumisympäristöön vaikuttavien muutosten seuranta sekä niiden sisältöön vaikuttaminen

Juhani Vähäaho, puheenjohtaja

Jäsen; Jaana Kauppila, Ari Malmio, Jarmo Brandt ja Patrik Kuhlman