Johtokunnan esittely

MANKKAA- SEURA RY:N JOHTOKUNNAN JÄSENET JA TYÖNJAKO VUONNA 2024

Cissi Lindberg, yhdistyksen puheenjohtaja

Markku Melkko, varapuheenjohtaja

Jussi Aho, sihteeri

Olli Niemi, sihteeri / rahastonhoitaja / jäsenrekisteri

Asukas- ja kulttuurityöryhmä; Asukastapahtumien suunnittelu ja toteutus.

Riitta Metsola, puheenjohtaja

Jäsenet; Cissi Lindberg
Hannu Kyrölä
Jussi Aho

Tiedotustyöryhmä; Mankkaan Uutisten sisällön suunnittelu ja kokoaminen sekä toteutus yhteistyössä taittajien ja painotalon kanssa, mainoksien hankinta. Facebook-sivujen ja kotisivujen suunnittelu ja toteutus sekä yhteydenpito jäseniin ja asukkaisiin sekä uusien jäsenten hankinta.

Riikka Saarnia-Pfitzner, puheenjohtaja

Jäseet; Markku Melkko
Raimo Keskinen
Lotta Lehtinen

Kaavoitus- ja liikennetyöryhmä; Kaavoituksen, julkisen liikenteen sekä muiden asumisympäristöön vaikuttavien muutosten seuranta sekä niiden sisältöön vaikuttaminen

Juhani Vähäaho, puheenjohtaja

Jäsenet; Jaana Kauppila
Ari Malmio
Lotta Lehtinen