Arkisto: Johtokunta 2021

MANKKAA- SEURA RY:N JOHTOKUNNAN JÄSENET JA TYÖNJAKO VUONNA 2021

Cissi Lindberg, yhdistyksen puheenjohtaja

Patrik Kuhlman, varapuheenjohtaja

Jussi Aho, sihteeri

Olli Niemi, rahastonhoitaja

Asukas- ja kulttuurityöryhmä; Asukastapahtumien suunnittelu ja toteutus.

Ann-Christine Stenbacka, puheenjohtaja

Jäsenet;  Cissi Lindberg, Jussi Aho ja Hannu Kyrölä

Tiedotustyöryhmä; Mankkaan Uutisten sisällön suunnittelu ja kokoaminen sekä toteutus yhteistyössä taittajien ja painotalon kanssa, mainoksien hankinta. Facebook-sivujen ja kotisivujen suunnittelu ja toteutus sekä
yhteydenpito jäseniin ja asukkaisiin sekä uusien
jäsenten hankinta.

Riikka Saarnia-Pfitzner, puheenjohtaja

Jäsenet; Markku Melkko ja Raimo Keskinen

Kaavoitus- ja liikennetyöryhmä; Kaavoituksen, julkisen liikenteen sekä muiden asumisympäristöön vaikuttavien muutosten seuranta sekä niiden sisältöön vaikuttaminen

Juhani Vähäaho, puheenjohtaja

Jäsen; Jaana Kauppila, Ari Malmio, Jarmo Brandt ja Patrik Kuhlman