Arkisto: Johtokunta 2019

MANKKAA- SEURA RY

JOHTOKUNNAN JÄSENET JA TYÖNJAKO VUONNA 2019

Jukka Peltola, yhdistyksen puheenjohtaja

Irene Hyyppä, varapuheenjohtaja

Hannu Kyrölä, sihteeri

Riitta Koskinen, rahastonhoitaja

Asukas- ja kulttuurityöryhmä; Asukastapahtumien suunnittelu ja toteutus, facebook-yhteydenpitokanava jäseniin ja asukkaisiin sekä uusien jäsenten hankinta

Irene Hyyppä, puheenjohtaja

Jäsenet; Rowena Routh-Kärki

Tiedotustyöryhmä; Mankkaan Uutisten ja verkkosivujen sisällön suunnittelu ja kokoaminen sekä toteutus yhteistyössä taittajien ja painotalon kanssa, mainoksien hankinta

Raimo Keskinen, puheenjohtaja

Jäsenet; Tarja Nuurtila ja Markku Melkko

Kaavoitus- ja liikennetyöryhmä; Kaavoituksen, julkisen liikenteen sekä muiden asumisympäristöön vaikuttavien muutosten seuranta sekä niiden sisältöön vaikuttaminen

Juhani Vähäaho, puheenjohtaja

Jäsenet; Jaana Kauppila, Ari Malmio, Riitta Koskinen, Riitta Santasalo