Tapiolan Kilta koordinoi asukasyhdistysten kantaa Yleiskaavaan

Mankkaa-seuran edustajat osallistuivat Tapiolan Killan järjestämään
palaveriin koskien uutta yleiskaavaa. Päätettiin,että
kommenttien pohjalta Jyrki Myllyvirta Tapiolan Killasta
vastaa kannanotosta Espoolle laatien luonnoksen eteenpäin lähetettäväksi.

Luonnoksen löydät täältä:

Suur-Tapiolan tavoitteet

Kooste keskustelusta

Comments are closed.