Kaava-asiaa:Seilimäki – Lukupuro kaavoitus etenee

Tavoitteena on mahdollistaa tenniskeskuksen sijoittuminen Lukupuron alueelle nykyiselle ja yleiskaavan mukaiselle virkistysalueelle. Alueelle suunnitellaan myös uusia pientalotontteja Lukupurontien varteen.

Mankkaa-seura esitti asiasta kirjelmän kaupungille, jossa ei hyvksytty Tenniskeskuksen rakentamista puistoalueelle ja esitettiin sen sijoittamista esim. kaavoitettavana olevalle Orionin alueelle. Esitystä ei ole huomioitu Orionin kaavassa, jonka valtuusto on hyväksynyt, päätös ks. linkki.

Aluetta koskeva luontoselvitys on valmistunut ja luettavissa alla olevasta linkistä. Arkkitehdin mielestä luontoselvitys ei estä Tenniskekuksen sijoittamista alueelle, koska ei ole löytynyt “välttämättä” suojeltavia kohteita.

Kaavaesitys valmistunee tämän vuoden aikana. Tarkoitus ei ole kaavoittajan näkemyksen mukaan järjestää kaavan esittelytilaisuutta.

Aineistot saatavilla seuraavista linkeistä:
Valmisteluaineisto oli nähtävillä 6.2. – 6.3.2012
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (pdf, 684 kt)
Alueen luontoselvitys (pdf, 9496 kt)

Comments are closed.