Kaava-asiaa: Seiliniitty – Koivusyrjä

Kaava-asiaa:   Seliniitty – Koivusyrjä puistostoraitti- ja kevyen liikenteensiltasuunnitelmaluonnokset olivat nähtävinä ja kommentoitavina alkuvuodesta 2013.
Puistoraitista siltoineen on laadittu alustavat suunnitelmat ja tarkoitus on toteuttaa ne vielä tänä vuonna. Mankkaa-seura kommentoi suunnitelmaa seuraavasti:
“Varsinainen raittisuunnitelma on Mankkaa-seuran mielestä hyvä. Kyseistä raittia ja siltaa ovat asukkaat toivoneetkin jo useita vuosia, koska tätä yhteyttä käytetään paljon ja erityisesti Mankkaanpuron ylittävää siltaa on haluttu mahdollisimman pian tulvissa rikkoutuneen tilalle.
Olisikin tärkeätä toteuttaa etenkin silta mahdollisimman pian. Kannattaisi siksi harkita toteutettavaksi silta niin, että siihen sisältyisi myös suunnittelu. Tällaisia on rakennettu siten, että perustaminen on tehty massanvaihdon varaan suoraan penkereen päälle. Silta on mahdollista tuoda valmiina yhtenä elementtinä ja nostaa paikoilleen. Tällaisia valmiita siltoja suunnitelmineen tarjoavat mm. liimapuupalkkivalmistajat.”

Comments are closed.