Mankkaan päiväkoti laajenee

MANKKAAN PÄIVÄKOTI LAAJENEE                                                       

Markku Melkko

 Mankkaan päiväkodin laajennus- ja peruskorjaushanke aloitetaan huhtikuun aikana.  Laajennus sijoittuu Vanhan-Mankkaan kartanonmäen koillisosaan. Nykyinen, vuonna 1982 valmistunut päiväkotirakennus peruskorjataan ja liitetään uudisrakennukseen yhdeksi kokonaisuudeksi. Tontilla on myös toinen, tähän hankkeeseen kuulumaton vuonna 1999 valmistunut päiväkotirakennus, jossa toimii kolme varhaiskasvatus-ryhmää kaupungin ostopalveluna.

 Rakenneratkaisuksi on valittu massiivipuu  ja suunnittelussa on otettu huomioon alueen kulttuuri-historialliset arvot. Piha-alue tullaan peruskorjaamaan painottamalla päiväkodin luonnonläheistä toiminta-kulttuuria.  Rakentaminen tapahtuu vaiheittain siten, ettei väistötilaa tarvita. Tavoitteina on, että uudisrakennuksen käyttöönotto tapahtuisi syksyllä 2021 ja vanhan päiväkodin peruskorjaus valmistuisi syksyyn 2022 mennessä. Hankkeen kustannusarvio on 6,35 milj.€.

Päiväkodin huoltoliikenne tullaan ohjaamaan Vanhan-Mankkaan polun kautta. Saatto- ja työmatkaliikenne järjestetään Kokinkyläntieltä Vanhan-Mankkaankujan kautta laajennettavalle paikoitusalueelle

Rakennushankkeen toteuduttua päiväkodissa on nykyisen neljän sijasta yhteensä kahdeksan lapsiryhmää (25 lasta/ryhmä) 10 kk-6-vuotialle lapsille sekä henkilökuntaa noin 30.

KESKI-MANKKAAN PÄIVÄKOTI LOPETTI TOIMINTANSA

Monen mankkaalaisen ja etenkin juhanilalaisen  tuntema  ja vuonna 1969  toimintansa aloittanut Keski-Mankkaan päiväkoti Kokinkyläntien varressa sulki ovensa kesällä 2019. Keski-Mankkaan päiväkotiyhdistys ry ylläpiti kotia ja se toimi Espoon kaupungin ostopalvelupäiväkotina 20:lle 2-6-vuotiaalle lapselle.

Vuodelta 1947 peräisin oleva ja päiväkotina toiminut harjakattoinen asuinrakennus on aikakaudelle tyypillinen. Siinnä on komea luonnonlohkokivistä muurattu kivijalka. Espoon kaupunki on käynnistänyt hankkeen omistamansa rakennuksen suojelemiseksi.  Havupuuvaltainen ja jyrkkäpiirteinen tonttimaa sijaitsee komealla paikalla Kluuvinkallion huipulla. Tavoitteena on muuttaa rakennuksen ympäristö lähivirkistysalueeksi sekä turvata liito-oravien kulkureitit.

Comments are closed.