Puheenjohtajan palsta 3/2018

PUHEENJOHTAJALTA

Mankkaa ja sen koulut houkuttelevat lapsiperheitä

Lukukallion ja Taavinkylän länsiosien asemakaavan valmistelu ei ole juurikaan edennyt lautakunnan huhtikuun kokouksen jälkeen. Luontoselvityksen täydennys ei ole vielä valmistunut. Lautakunnan pyytämiä kaavataloudellisia laskelmia tehdään, mutta uuden päätösehdotuksen valmistelu lautakunnalle alkanee vasta vuoden lopulla. Mankkaa-seura on sopinut, että yhteisiin tapaamisiin valmistelijoiden kanssa palataan tuolloin.

Katselin äskettäin Mankkaan väestö- ym. kehitystä kuvaavia tilastoja. Mankkaalla asui viime vuoden lopulla 8227 ihmistä. Vuoteen 2011 verrattuna kasvua oli reilut 4 %. Samaan aikaan koko Espoon väkiluku kasvoi vajaan 10 % painottuen metro- ja junaraiteiden varsiin. Tarkempi tutustuminen toi esiin, että peruskouluikäisten luku oli kasvanut 1269:een eli peräti 11 %.lla. Se ei selity pelkästään takavuosien syntyvyyskehityksellä, vaan sillä, että Mankkaalle on muuttanut runsaan mitoin lapsiperheitä varsinkin silloin, kun esikoisen koulunalku ajankohtaistuu. Luvut todistavat oikeaksi arkikokemuksemme, että Mankkaan ja Taavinkoulun opettajia ja toiminta muutoinkin arvostetetaan korkealle vanhempien keskuudessa. Toisaalta 75 vuotta täyttäneitä senioreita asuu keskuudessamme 353 eli runsas kolmannes enemmän kuin 6 vuotta sitten. Siitä huolimatta Mankkaan asukasprofiilissa korostuu espoolaisittainkin suuri lapsiperheitten lukumäärä.

Yhdistys jatkaa ponnistelujaan, jotta eritoten lapsiperheitten ja senioriväestön väestön edut saisivat voiton tulevassa ”Länsi-Mankkaan” asemakaavaratkaisussa. Arkiliikkumisen sujuvuus, pientalovaltainen viheralueisiin lomittuva tervellinen asuinympäristö sekä hyvin toimivat pä’iväkoti- ja koulupalvelut ovat vahvoja nyky-Mankkaan vetovoimatekijöitä. Niistä on kaikki syy pitää kiinni myös uudella kaava-alueella.

Ota yhteyttä meihin ja tule vaikuttamaan!

Yhdistys on avannut uudelleen yhteydenpitokanavat asukkaisiin. Meille aktiiveille on tärkeätä saada jatkuvasti tietoomme asukkaiden kokemuksia vaikkapa metron syöttöliikenteen toimivuudesta, kaupungin palveluista ja asuinympäristöstämme. Samoin olisimme kiitollisia ideoista kehittää toimintaamme. Yksittäisissä ongelmatilanteissa suora yhteydenotto ao. kaupungin elimiin ja virkamiehiin on tehokkainta, mutta yhdistyksellä on myös mahdollisuuksia vaikuttaa varsinkin, jos sama ongelma koskettaa laajemmin monia mankkaalaisia.

Lähetä meille siis viestejä sähköpostilla osoitteeseen mankkaa.seura@gmail.com tai facebookiin, mistä löydät meidät nimellä mankkaaseurauusi. Jäseneksi on taas vaivatonta liittyä kotisivullamme www.mankkaa-seura.fi. Täältä löydät myös tuoreet uutiset toiminnastamme.

Comments are closed.