Nygrannaksen alueen kaava etenee

Espoon kaupunkisuunnittelulautakunta käsitteli 10.6. kokouksessaan nk. Nygrannaksen alueen asemakaavaa.

Nygrannaksen alueesta suunnitellaan pääasiassa Suurpellon keskustan palveluihin tukeutuva, kaupunkimainen, viihtyisä ja paikalliset erityispiirteet huomioiva asuntovaltainen kokonaisuus noin 5 000 asukkaalle. Uusi asutus on kerrostalovaltaista. Tavoitteena on riittävä asukaspohja joukkoliikenneyhteyksien ja lähipalvelujen turvaamiseksi.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi asemakaavan lähtökohdat ja kaavalliset tavoitteet lisäyksin. Mankkaa-seura seuraa asian etenemistä.

Ohessa Nygrannaksen alueen havainnekuva:

Nygrannas havainnekuva

Comments are closed.