KLOVINPORTIN ASEMAKAAVAN MUUTOSESITYS

Tavoitteena on muuttaa Klovinportin pohjoispuolella oleva rakentamaton toimistorakennusten korttelialue asuinrakennusten korttelialueeksi.

Alueen asukkaat ovat vastustaneet muutosta mm. alueen erittäin voimakkaan meluisuuden takia, samoin vilkas liikenne aiheuttaa terveydelle haitallisia päästöja ja pölysaastetta.  Lähellä on bussivarikko ja talvisin busseja  pakkasella käynnistettäessä syntyy  ympäristöön leviäviä pahanhajuisia pakokaasuja.
Jopa 5- kerroksiset suurella tehokkudella rakennetut kerrostalot eivät sovi Mankkaan pientalovaltaiseen ympäristöön.
Mankkaa-seura laati muistutuksen asemakaavaehdotuksesta Espoon kaupunkisuunnittelulautakunnalle, ks. linkki.

Comments are closed.