Pääsiäistapahtuma 2.4.

Pääsiäistapahtuman mainos
Mainos suurempana pdf-muodossa täällä: pääsiäistapahtuma

Lukukalliolle hyvän mielen luontopolku!

Mankkaa-Seura ja Juhanilan Kylän Asukasyhdistys ovat tehneet kuntalaisaloitteen.

Tahtona on, että Espoon kaupunki toteuttaa Lukukallion metsä- ja kallioalueelle kaikkien saatavilla olevat Hyvän mielen polut, joissa on mahdollisuus ulkoillen hoitaa niin fyysistä kuin henkistäkin kuntoa, tutustua luontoon opasteiden avulla ja siten lähentää omaa luontosuhdettaan.

Perustelut

Kaupungin metsillä on suuri ekologinen arvo ja tärkeä merkitys asukkaille virkistyskohteina ja terveyden ylläpitäjinä. Lisäksi retkeily, marjastus, sienestys ja sekä psyykkisen että fyysisen terveyden vaaliminen kaupunkimme metsissä on korostunut kuluneiden vuosien kuluessa. Lähimetsien merkitys hyvinvoinnin paikkoina on kasvanut entisestään koronakriisin aikana; yhä useammat kokevat tarvetta rauhoittumiseen ja virkistymiseen mahdollisimman luonnontilaisessa, oman asuinalueen lähimetsässä.

Tulevien pandemioiden ja kriisien varalta tulee kansalaisille olla tarjolla rauhallinen lähiluonto ympäristöksi palautumiselle päivittäisen stressin tunteista

Luonnon monimuotoisuudella on todettu olevan merkitystä myös ihmisten terveydelle ja hyvinvoinnille. Aidon puustoisen metsän läheisyydessä asuvilla ihmisillä on verrokkiryhmiin nähden muun muassa keskimäärin vähemmän stressiä, korkeaa verenpainetta ja allergioita.

Viimeisin, syksyllä 2020 toteutettu Mun Espoo-kysely osoitti selvästi, että espoolaiset ”toivovat tulevaisuuden Espoon olevan moderni kaupunki, jossa luonto on lähellä ja jossa eletään ekologisesti” sekä “viheralueita ja metsiä ei tule muokata liian “geometrisesti” vaan ympäristön luonnonmukainen näkymä on tärkeää” ja myös ”Mun Espoo on luontoa, vehreyttä ja kasvillisuutta asumisen lomassa ja kaupungin kainalossa”.

Kyselyssä ilmeni, että nykyrakentaminen koettiin liialliseksi sekä hallitsemattomaksi ja näin ollen Espoolla on, suojelemalla Lukukallion metsä, erinomainen tilaisuus näyttää toimillaan, kuinka se kuuntelee asukkaitaan ja käytännössä toteuttaa lähiluontoa kunnioittavaa strategiaansa.

Lukukallion metsäalueen säilyttäminen sekä muuttaminen esim. terveysmetsäksi istuu hyvin Espoon suunnitelmiin, jossa korostuu pyrkimys ohjata kasvua pääasiassa jo rakennetuille alueille, erityisesti keskustoihin, sekä hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrelle.

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan suojelupiirin asiantuntija teki alueelle maastokäynnin lokakuussa 2017 kartoittaen alueen luontoarvoja. Alue osoittautui luonteeltaan ja luontoarvoiltaan monipuoliseksi ja erityisen arvokas on nimenomaan Lukukallio lähiympäristöineen. ENVIRON Oy:n laatima luontoselvitys alueelta kertoo, että Lukukallion alueella ja lähiympäristössä on erityislaatuisia luontoarvoja ja sieltä löytyy harvinaisia sekä uhanalaisia eliölajeja.

Lukukallion säilyttäminen luontoalueeksi tukee luonnon monimuotoisuuden lisäämistä sekä hyönteis- ja lintukadon vastustamista.

Haluamme, että Espoon kaupunki toteuttaa Lukukallion metsä- ja kallioalueelle kaikkien saatavilla olevat Hyvän mielen polut, jossa on mahdollisuus ulkoillen hoitaa niin fyysistä kuin henkistäkin kuntoa, tutustua luontoon opasteiden avulla ja siten lähentää omaa luontosuhdettaan. Kuten tilastot kertovat ovat kävelylenkit suomalaisten yleisin ulkoilua sisältävä harrastus ja niitä harrastaa 70 % suomalaisista. Kävelykohteina suosituimpia ovat nimenomaan lähiluonto ja kaupunkimetsät.

Alueen lähistöllä sijaitsee useita päiväkoteja, jotka jo nykyisinkin käyttävät ympäröivää luontoa osana kasvatustyötään ja siksi myös Lukukallion luontopolkujen opastetauluissa on tarkoitus erityisesti ottaa huomioon lapset ja vahvistaa heidän positiivisia tunteitaan ja mieluisan ympäristön suomaa ajatusten itsesäätelyä, joka puolestaan edistää mielenterveyttä jo varhaisessa vaiheessa. Lukukallion sijainti kehä 2 tuntumassa Mankkaan ja Suurpellon välissä tarjoaa sinne hyvät kävely-yhteydet molemmista suunnista.

Ari Malmio

MANKKAAN UUTISIA ASUKASTIEDOTE 1/2023 ON ILMESTYNYT

LUE LEHTI DIGINÄ!
Kotisivun digiarkiston löydät kotisivulta mankkaa-seura.fi ja otsikon alta Mankkaan uutisia-Asukastiedote. Sieltä löytyvät kaikki lehdet aina vuoteen 2002 asti.

Vanhemmat lehdet eivät ole digitoitu. Ensimmäisen lehden julkaisi Mankkaan Omakotiyhdistys, sen historia vuosilta 1976-1996. Varsinaista Mankkaan Uutisia-lehteä Mankkaan Omakotiyhdistys alkoi julkaista vuonna 1968. Omakotiyhdistys on Mankkaa Seura ry:n edeltäjä.

Mankkaan Uutisia 3/2022 on ilmestynyt

Mankkaan Uutisia asukastiedote 3/2022 on ilmestynyt. Se jaetaan kaikille mankkaalaisille heti tai viimeistään 7.11.

Lehti on jo luettavissa digiarkistossamme osoitteessa Mankkaan uutisia-asukastiedote.

Joulutapahtuma 27.11.

Tule tapaamaan JOULUPUKKIA Väentuvalle!

Perinteinen JOULUTAPAHTUMA sunnuntaina 27.11.2022 klo 16-18. Toivotetaan joulu tervetulleeksi Mankkaan väentuvalla, Vanhan-Mankkaan kuja 2.

Ohjelmassa Jousenkaaren koulun 5M-luokan musiikkiesitys Tiernapojat. Lisäksi tarjolla mm. Mankkaan koulun 8E-luokan järjestämä puffetti.

“Kotipuoti Mankkaa” myy mm. jouluisia käsintehtyjä suloisen pehmeitä neulomuksia ja hyvää hunajaa. (Muistathan ottaa mukaan myös käteistä!)

Joulupukkikin on luvannut tulla paikalle!

Tervetuloa! Tapahtuman tarjoaa Mankkaa-seura!

Kokouskutsu – Mankkaa-seura ry:n syyskokous

Tervetuloa yhdistyksen sääntömääräiseen syyskokoukseen tiistaina 15.11.2021 klo 18:30. Kokous järjestetään Mankkaan Väentuvalla (Vanhan-Mankkaan kuja 2).

Käsiteltävät asiat:
• Yhdistyksen johtokunnan laatiman vuoden 2023 toimintasuunnitelman sekä tuloja menoarvion käsittely ja hyväksyminen
• Päätetään vuoden 2023 jäsenmaksun suuruus
• Valitaan johtokunnalle puheenjohtaja vuodelle 2023
• Päätetään johtokunnan jäsenten ja varajäsenten lukumäärä ja valitaan johtokunnan jäsenet erovuorossa olevien tilalle vuosiksi 2023-2024
• Valitaan toiminnan- ja tilintarkastajat vuodelle 2023
• Mahdolliset muut asiat

Ilmoittautumiset: cissi.lindberg@primalkv.com

Energia-asiantuntijan esitys energiansäästöstä ja uusiutuvan energian mahdollisuuksista

Kokouksen jälkeen Motivan energia-asiantuntija tulee pitämään esityksen pientalojen ja taloyhtiöiden energiansäästöstä ja uusiutuvan energian mahdollisuuksista. Esitelmän jälkeen on mahdollista esittää vielä kysymyksiä itseään mietityttäviin asioihin