Muut

Mankkaa-seuran muistutus betoniaseman toiminnan jatkamiseksi Turveasemantiellä (kesäkuu 2016): Betoniasemalupa-muistutus

Mankkaa-seuran pyyntö Seilikaaren liikenneturvallisuuden parantamiseksi (toukokuu 2015): Seilikaarenmutka

Mankkaa-seuran kannanotto Mankkaanmalmin, Mankkaan-Hakan ja Seilikaarenkulman asemakaavan muutoshankkeeseen (syyskuu 2014): Kolme kaavahanketta

Mankkaa-seuran mielipide koskien Seilimäki-Lukupuron asemakaavamuutosta = tenniskeskuksen sijoittaminen alueelle (maaliskuu 2012): Seilimäki-Lukupuro