Category Archives: Yleinen

Tiedote 1.11.2017

YLI 1400 MANKKAALAISTA VAATII ISOA JA RIPEÄTÄ MUUTOSTA LUKUKALLION JA NYGRANNAKSEN ASEMAKAAVAHANKKEESEEN

Mankkaa-seura ry on kaupunginosayhdistys, joka valvoo asukkaiden etuja, pyrkii vaikuttamaan asuinalueen palveluihin ja kehittämään asuinympäristöä.

Seuran aktiivit, saatuaan runsaasti palautetta asukkailta, jakoivat syyskuussa 2017 mankkaalaisten postilaatikoihin allekirjoitettavaksi vetoomuksen Espoon kaupunkisuunnittelulautakunnalle. Siinä vaaditaan, että lautakunta ohjeistaisi pikaisesti uudelleen Lukukalliolle sekä Mankkaan pientaloalueiden ja Kehä II:n väliseen maastoon suunnitellun asemakaavan valmistelun.

Olisi luovuttava 5000 asukkaalle suunniteltavista järeistä lähes kauttaaltaan 6-8 kerroksisista asuintaloista ja suurista erillisistä usean sadan auton parkkitaloista sekä noudatettava lainvoimaista yleiskaavaa.  Yleiskaavan pääperiaate, A2 tiivis ja matala asuinalue, tarkoittaa käytännössä myös sitä, että asemakaavahanke esitetyssä muodossa olisi ilmeisen laiton.

Muualla Mankkaalla ja Suurpellossa yleiskaavaa on tarkoin noudatettu.

Asukkaita pyydettiin allekirjoittamaan vetoomus ja toimittamaan se vastaanottopisteisiin. Mitään ovelta ovelle tapahtuvia keräyksiä tai muita kampanjoita ei järjestetty. Yhteensä 1405 asukasta allekirjoitti vetoomuksen kahden viikon kuluessa. Reaktio oli spontaani. Vetoomus toimitettiin lokakuussa kaupunkisuunnittelulautakunnan puheenjohtaja Jouni Särkijärvelle (Kok.) ja varapuheenjohtaja Henna Partaselle (Vihr.). (Vetoomus ks. oheinen liite).

Espoon kaupunki käynnisti hankkeen jo elokuussa 2015. Kaavoituskohde sijaitsee Kehä II:n itäpuolella Suurpellon kasvavaa kaupunginosaa vastapäätä. Hanke kattaa virkistysalueena ja luontoarvoiltaan tärkeän ja maisemallisesti arvokkaan Lukukallion sekä kaksi erillistä varsin ahdasta ja pirstaleista maa-aluetta Kehä II:n ja Mankkaan nykyisten pientaloalueitten välissä. (ks. oheinen karttaliite)

Jo ensimmäisessä asukastilaisuudessa syyskuussa 2015 kävi ilmi paitsi hankkeen massivisuus niin myös se, että alueelle muuttavat asukkaat jäävät pussinperälle ilman kunnollisia ja toimivia julkisia liikenneyhteyksiä Länsimetron asemille ja muualle.

Asukastilaisuuden jälkeen oli mahdollista toimittaa palautetta kaavoittajille. Mielipiteensä jättivät yli 40 asunto-osakeyhtiötä ja omakotitalon omistajaa (asukkaita niissä yhteensä yli tuhat) sekä Mankkaa-seura ry (jäseniä noin 400). Kahta poikkeusta lukuun ottamatta palautetta antaneet vastustivat (siis jo kaksi vuotta sitten) järeiden kerrostalojen rakentamista pientaloalueiden lomaan sekä vaativat viheralueitten säilyttämistä kaavailtua laajemmin. Mankkaa-seuran edustajat ovat sen jälkeen vuosina 2016 ja 2017 olleet säännöllisessä ja tiiviissä yhteydessä kaavan valmistelijoihin pitääkseen huolta, että asukkaiden selkeät mielipiteet tulevat otetuksi huomioon. Valitettavasti näin ei ole tapahtunut. Tämän todettuaan Mankkaa-seura ry päätti elokuussa 2017 kysyä vielä kerran asukkaiden mielipiteitä ja ryhtyä vaikuttamaan sen pohjalta suoraan lautakunnan poliittisiin päättäjiin. Se on nyt käynnissä.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenet ovat nyt paljon vartijoita. Sallivatko he, että Mankkaan eheä lapsiperheitten suosima pientalovaltaisen asuinympäristö tylysti turmellaan? Sallivatko he, ettei selkeätä lainvoimaista yleiskaavaa noudateta, vaikka siitä varmuudella seuraisi vuosien valituskierre? Entä aiotaanko sallia tuhansien asuntojen rakentaminen huonojen julkisten liikenneyhteyksien sekä ala-arvoisen autopaikoituksen varaan? Eikö asukkaitten paikallistuntemuksesta kumpuavia näkökohtia olekaan syytä ottaa huomioon?

Vetoomuksessa ei vaadita hankkeen keskeyttämistä, vaan sen jouhevaa jatkamista uudelleen ohjattuna. Epävarmuuden ajan olisi jo syytä päättyä. Vetoomuksen allekirjoittaneet mankkaalaiset edellyttävät, että lautakunta ottaisi pikaisesti hankkeen päälinjat uudelleen harkittavaksi.

MANKKAALAISTEN PUOLESTA!

Irene Hyyppä                                                                 Jukka Peltola

Mankkaa-seura ry, puheenjohtaja                             johtokunnan jäsen

Lisätiedot;

Jukka Peltola, puh +358400 504 660, s-posti jukka.s.peltola(at)kolumbus.fi

Hankkeen tarkemmat tiedot löytyvät Espoon kaupungin verkkosivuilta kohdasta Asemakaavahankkeet nimellä; Nygrannas 241700_OAS(3)

Vetoomus Nygrannaksen ja Lukukallion asemakaavahankkeesta

HYVÄ MANKKAALAINEN!

ALLEKIRJOITA TÄRKEÄ VETOOMUS NYGRANNAKSEN ja LUKUKALLION ASEMAKAAVAHANKKEESTA!

Mankkaalle Nygrannaksen ja Lukukallion alueelle ollaan asemakaavoittamassa vastoin yleiskaavaa korkeita jopa 8-kerroksisia kerrostaloja 5000 asukkaalle. Tämä tuhoaisi näin Mankkaan viihtyisän ja arvostettun pientalomiljöön ja maineen sellaisena.

Oheisessa liitetiedostossa on laatimamme vetoomus Espoon kaupunkisuunnittelulautakunnalle. Siinä vaaditaan isoa muutosta asemakaavahankkeen sisältöön. Asemakaavaehdotus tulee lautakunnan käsiteltäväksi tulevana talvena. Siksi vaikuttamisen aika on nyt!

Toivomme, että kannatat vetoomusta allekirjoituksellasi. Voit antaa myös tarkempaa palautetta kaavaehdotuksesta. Esitämme myös, että otat yhteyttä naapureihin ja tuttaviin ja pyydät heiltäkin allekirjoituksia.

Allekirjoitetut vetoomukset pyydämme toimittamaan 15.9.2017 mennessä vastaanottopisteisiin joko Mankkaanportin ostoskeskuksen R-kioskiin Mankkaantie 2-4, tai Mankkaan K-supermarketin liiketalossa sijaitsevaan Marian Konditoriaan, Sinikalliontie 1, tai seuraaviin postilaatikoihin:
Uudenkylänmäki 28 B (Hyyppä), Vanhan- Mankkaan kuja 1 D2 (Peltola), Eerontie 17 (Vähäaho), Simeonintie 3 A (Kyrölä), Kiiltokallionkuja 9 (Santasalo), Vanhan Mankkaan tie 19 A As2 (Nuurtila), Mankkaankallio 12 B (Lumme), Kluuvintie 9 A (Routh-Kärki), Taavilankuja 4 (Keskinen).

Vetoomukset tulemme toimittamaan lautakunnan puheenjohtaja Jouni Särkijärvelle (kok.) ja varapuheenjohtaja Henna Partaselle (vihr.) sekä kaikille jäsenille myöhemmin sovittavalla tavalla. Toivomme saavamme mahdollisimman monta allekirjoitusta, jotta vetoomuksemme johtaisi hyvän
asuinympäristömme säilymiseen pitkälle tulevaisuuteen! Yhdessä vaikutamme tehokkaammin.

Mankkaalla 15.8.2017
Irene Hyyppä, puheenjohtaja, Mankkaa-seura ry

Jukka Peltola, johtokunnan jäsen, Mankkaa-seura ry

VETOOMUS ESPOON KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNALLE 1.

Vetoomuksen koko teksti alla.

Continue reading

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Nygrannaksen kaavasta 21.3.2017

Nyt on vielä aikaa vaikuttaa Nygrannaksen kaavamuutokseen! Tule siis Mankkaa-seuran järjestämään tiedotustilaisuuteen Mankkaan koulun ruokasaliin (Mankkaansuo 8) tiistaina 21.3.2017 klo 19.00 eli välittömästi kevätkokouksen jälkeen kuulemaan ja keskustelemaan kaavan nykyvaiheesta. Projektinjohtaja Pekka Vikkula ja arkkitehti Christian Ollus esittelevät uusimmat suunnitelmat ja Mankkaa-seura kertoo oman kantansa, jonka mukaan koko hanketta ei pyritä torppaamaan vaan jossa pyritään vaikuttamaan sen toteuttamiseen pienempänä, järkevämpänä ja realistisempana eli mankkaalaisten kannalta parempana.

 

Mankkaa-seuran kevätkokous 21.3.2017

Mankkaa-seura ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään tiistaina 21.3.2017 klo 18.00 Mankkaan koulun (Mankkaansuo 8) ruokasalissa. Kokouksessa

  • esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastuskertomus vuodelta 2016
  • päätetään tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille

Kokouksen jälkeen järjestetään tiedotus- ja keskustelutilaisuus Nygranneksen asemakaavan nykytilanteesta.

Muutosesitys Nygrannaksen asemakaavahankkeeseen

NYGRANNAKSEN ASEMAKAAVAHANKE; MASSIIVISIA KERROSTALOJA 5000 UUDELLE ASUKKAALLE

Hajanainen ja sirpaleinen kaava-alue sijaitsee Kehä II:n itäpuolella Suurpeltoa vastapäätä ja rajoittuu kiinteästi Mankkaan nykyisiin pientaloalueisiin.

Hankkeen vakavat heikkoudet sekä Mankkaa-seura ry:n muutosesitys

  1. Hanke sivuuttaa kokonaan Mankkaan kaupunginosan vahvat vetovoimatekijät varsinkin lapsiperheitten kannalta; pientalovaltainen ”puutarhakaupunginosa”, viherpihat ja -alueet, tasokkaat peruskoulut, Tapiolan, Olarin ja Kauniaisten lukiot ja korkean teknologian työpaikat lähellä (Keilaranta, Aalto-yliopisto ja Karamalmi). Miksi alueen hyvä sijainti ja sen hankkima arvostus nyt tuhlataan?
  2. Hanke on lainvoimaisen yleiskaavan vastainen, missä alue on varattu tiiviille ja matalalle asuntorakentamiselle. Jyrkkä ”laiton” siirtymä pientaloista 6-8 kerroksisiin massiivisiin asuintaloihin ja paikotustaloihin johtaa valituksiin. Mankkaalla asuu noin 8000 asukasta. Kaava-alue kattaa noin 10 % Mankkaan pinta-alasta ja sinne ahdettaisiin 5000 asukasta lisää. Keitä vuosien oikeusriitakierre voisi palvella?
  3. Alue uhkaa jäädä ilman julkista liikennettä, kun kannattavia bussiyhteyksiä metro- ja rautatieasemille ei ole käytännössä järjestettävissä alueen kokoojatielle, ja kun Kokinkyläntien yhteydet tulevaisuudessa hankaloituvat entisestään metron käyttöönoton yhteydessä. Bussiyhteydet löytyvät suurimmalle osalle asukkaita aivan liian kaukaa eli Suurpellon keskustasta ja Kruununtieltä. Toisaalta taas asunnoista etäälle jäävät suuret paikoitustalot vaikeuttavat arkiliikenteen sujuvuutta henkilöautoilla. Kenen kannalta tällainen olisi hyvää kaupunkisuunnittelua?

Mankkaa-seura ry esittää, että alueen asukaslukutavoite alennettaisiin 5000:sta 3500:een. Alueelle rakennettaisiin pääosin pientaloja ja korkeatasoisia enintään 4-kerroksisia pienkerrostaloja säilyttäen näin puutarhakaupungin perusilme. Autopaikoitus suunniteltaisiin mahdollisimman sujuvaksi lapsiperheitten ja varttuneempien asukkaiden kannalta. Yhdistys uskoo, että hanke etenisi asukkaiden rakentavia mielipiteitä aidosti kuunnellen useita vuosia nopeammin, kun valitusherkkyys alenisi ja kun alueen markkinointi perustuisi Mankkaan kiistattomiin vahvuuksiin.

Mankkaa-seura ry, helmikuussa 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Irene Hyyppä, puheenjohtaja                  Juhani Vähäaho, kaavoitustyöryhmän pj.