Muutosesitys Nygrannaksen asemakaavahankkeeseen

NYGRANNAKSEN ASEMAKAAVAHANKE; MASSIIVISIA KERROSTALOJA 5000 UUDELLE ASUKKAALLE

Hajanainen ja sirpaleinen kaava-alue sijaitsee Kehä II:n itäpuolella Suurpeltoa vastapäätä ja rajoittuu kiinteästi Mankkaan nykyisiin pientaloalueisiin.

Hankkeen vakavat heikkoudet sekä Mankkaa-seura ry:n muutosesitys

  1. Hanke sivuuttaa kokonaan Mankkaan kaupunginosan vahvat vetovoimatekijät varsinkin lapsiperheitten kannalta; pientalovaltainen ”puutarhakaupunginosa”, viherpihat ja -alueet, tasokkaat peruskoulut, Tapiolan, Olarin ja Kauniaisten lukiot ja korkean teknologian työpaikat lähellä (Keilaranta, Aalto-yliopisto ja Karamalmi). Miksi alueen hyvä sijainti ja sen hankkima arvostus nyt tuhlataan?
  2. Hanke on lainvoimaisen yleiskaavan vastainen, missä alue on varattu tiiviille ja matalalle asuntorakentamiselle. Jyrkkä ”laiton” siirtymä pientaloista 6-8 kerroksisiin massiivisiin asuintaloihin ja paikotustaloihin johtaa valituksiin. Mankkaalla asuu noin 8000 asukasta. Kaava-alue kattaa noin 10 % Mankkaan pinta-alasta ja sinne ahdettaisiin 5000 asukasta lisää. Keitä vuosien oikeusriitakierre voisi palvella?
  3. Alue uhkaa jäädä ilman julkista liikennettä, kun kannattavia bussiyhteyksiä metro- ja rautatieasemille ei ole käytännössä järjestettävissä alueen kokoojatielle, ja kun Kokinkyläntien yhteydet tulevaisuudessa hankaloituvat entisestään metron käyttöönoton yhteydessä. Bussiyhteydet löytyvät suurimmalle osalle asukkaita aivan liian kaukaa eli Suurpellon keskustasta ja Kruununtieltä. Toisaalta taas asunnoista etäälle jäävät suuret paikoitustalot vaikeuttavat arkiliikenteen sujuvuutta henkilöautoilla. Kenen kannalta tällainen olisi hyvää kaupunkisuunnittelua?

Mankkaa-seura ry esittää, että alueen asukaslukutavoite alennettaisiin 5000:sta 3500:een. Alueelle rakennettaisiin pääosin pientaloja ja korkeatasoisia enintään 4-kerroksisia pienkerrostaloja säilyttäen näin puutarhakaupungin perusilme. Autopaikoitus suunniteltaisiin mahdollisimman sujuvaksi lapsiperheitten ja varttuneempien asukkaiden kannalta. Yhdistys uskoo, että hanke etenisi asukkaiden rakentavia mielipiteitä aidosti kuunnellen useita vuosia nopeammin, kun valitusherkkyys alenisi ja kun alueen markkinointi perustuisi Mankkaan kiistattomiin vahvuuksiin.

Mankkaa-seura ry, helmikuussa 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Irene Hyyppä, puheenjohtaja                  Juhani Vähäaho, kaavoitustyöryhmän pj.

Joulutapahtuma 27.11.2016

Tervetuloa toivottamaan joulu tervetulleeksi Mankkaa-seuran perinteiseen joulutapahtumaan Mankkaan Makasiinilla sunnuntaina 27.11.2016 klo 16-18.

Ohjelmana Tiernapojat (Jousenkaaren koulun oppilaat) ja muuta joulumusiikkia (Musikkikoulu Orbinskin oppilaat). Puffetin järjestää Mankkaan koulun 8A-luokka ja partiolippukunta Mankkaan Eräsudet paistaa muurinpohjalettuja. Nuurtilan sisarukset myyvät havukransseja ja -palloja.

Myös joulupukki ehtii kiireidensä keskellä paikalle!

Vapaaehtoisia valvojia tarvitaan Cafe Manuun

Espoon kaupungin nuorisopalvelut pyörittää Makasiinilla nuorisokahvila Manua perjantai- ja lauantai-iltaisin. Nyt tarvitaan lisää vapaaehtoisia vanhempia mukaan toimintaan nuoriso-ohjaajan avuksi. Tarkempia tietoja oheisesta linkistä, sieltä löytyvät myös yhteyshenkilön yhteystiedot.

manukirje

 

 

Mankkaan historiaa käsittelevä esitelmä uusitaan!!

Koska 50-vuotisjuhlissa pidetty Mankkaan historiaa koskeva esitelmä saavutti niin suuren suosion, etteivät kaikki halukkaat mahtuneet mukaan, esitelmä uusittaan.

Tämä tapahtuu Mankkaa-seuran syyskokouksen (ks. erillinen kokouskutsu) jälkeen tiistaina 18.10. 2016 väentuvassa. Markku Melkko ja Raimo Keskinen kertovat Mankkaan historiasta sanoin ja kuvin.

Nyt on siis mainio tilaisuus tulla kuulemaan tämä mielenkiintoinen esitelmä ja muistelemaan Mankkaan menneitä aikoja.

TERVETULOA!

Mankkaa-seuran syyskokous 18.10.2016

Mankkaa-seura ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään tiistaina 18.10.2016 klo 19.00 Mankkaan väentuvassa Vanhan-Mankkaankuja 2 A.

Kokousksessa vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsen- ja kannatusmaksun suuruus vuodelle 2017 sekä valitaan johtokunnan puheenjohtaja vuodelle 2017, johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle, toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.

Kokouksessa on kahvitarjoilu.

TERVETULOA!